wizytowka24.pl

Zapisz się na bezpłatną konsultacje

RODO – Polityka Prywatności

RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest Kamil Tandek, ul. Do Studzienki 3/13, Gdańsku kod pocztowy: 80-227.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres info@wizytowka24.pl

 

 

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO), w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe będzie w przypadku przekazania nam adresu e-mail w celu otrzymywania informacji (Newsletter) będzie on przekazany MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, celem automatyzacji wysyłki tych wiadomości – i tylko w tym celu.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres 2 lat.

Dane związane z wysyłką informacji o nas (Newsletter) będą przechowywanie do chwili wypisania się z tego narzędzia (odwołania chęci otrzymywania tych informacji).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

e) cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę (w tym wysyłanie Newslettera).

 

Na podstawie zebranych danych nie są podejmowane decyzje automatyczne.

 

W ramach narzędzi Google może nastąpić transfer danych poza EOG.